Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás

[23/2014. (VI.30.) NGM rendelet 11/A. §-a]
A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2016. január 1-jétől hatályos 11/A. §-a értelmében a számlázó programnak olyan önálló, de a programba beépített, „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie, amelynek elindításával adatexport végezhetőa) a kezdő és záró dátum (év, hónap, nap) megadásával meghatározható időszakban kibocsátott, illetveb) a kezdő és a záró számlasorszám megadásával meghatározható sorszámtartományba tartozó számlákra.A Rendelet 2. § 5. pontja értelmében e jogszabály alkalmazásában adatexport az adóalany által elektronikus adathordozón tárolt adatoknak az adóhatóság rendelkezésére bocsátása a Rendelet 2. melléklete szerint és a 3. mellékletében meghatározott adatszerkezetben.
A hivatkozott előírások alapján 2016. január 1-jétől a számlázó programnak „adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás” elnevezésű funkcióval kell rendelkeznie. E funkciónak a Rendelet megfogalmazása értelmében egyrészt önállóan működőnek, másrészt a számlázó programba beépítettnek kell lennie, ettől eltérni nem lehet. Tovább>>>

Számlázó programunk megfelel fenti rendeletnek. Ezt a funkciót csak akkor kell használnia ha a NAV erre kéri, például adóellenőrzéskor. A funkció un. "offline" működik, azaz nincs összekötve a NAV rendszereivel és a funkció futtatása esetén egy XML fájlt kap eredményül, mely a számlák adataiból képződik a NAV által megadott struktúrában.

NE feledje, 2016 január 1-tól csak olyan számlázó programot használhat, ami megfelel a fenti rendeletnek!

NAV Online Számla

Kedves Ügyfelünk!
A 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet szerint az adóalany köteles az általa használt számlázó program adatait egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni a NAV felé, annak használatbavételekor, illetve használatból történő kivonásakor.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.
A Horizont Számlázó modul képes az adatszolgáltatásra, persze ehhez Önnek néhány paramétert be kell állítania a programban.Első lépés a regisztráció, melyet itt tehet meg:
https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start
Ezt követően belép a felületre és létrehoz egy tachnikai felhasználót, amihez a felhasználói nevet és jelszót Ön adja meg és a rendszer generál Önnek XML aláírókulcsót valamint cserekulcsot.
Ha ezek megvannak már csak be kell állítani a program Beállítások menü, Falhasználói adatok ablakban a 4. fülnél fenti adatokat és készen is áll az online adatszolgáltatásra.

Természetesen internetkapcsolat szükséges az eredményes adatszolgáltatáshoz.