Kedves Ügyfelünk!

 

A 23/2014 (VI.30.) NGM rendelet szerint az adóalany köteles az általa használt számlázó program adatait egy erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni a NAV felé, annak használatbavételekor, illetve használatból történő kivonásakor.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 2018. július 1-jétől hatályos 10. számú mellékletében foglaltak szerint adatszolgáltatási kötelezettség terheli az adóalanyt a legalább 100 ezer forint áthárított általános forgalmi adót tartalmazó, belföldi adózók közötti ügyleteiről kiállított számláiról.

A Horizont Számlázó modul képes az adatszolgáltatásra, persze ehhez Önnek néhány paramétert be kell állítania a programban.

Első lépés a regisztráció, melyet itt tehet meg

https://onlineszamla.nav.gov.hu/regisztracio/start

Ezt követően belép a felületre és létrehoz egy tachnikai felhasználót, amihez a felhasználói nevet és jelszót Ön adja meg és a rendszer generál Önnek XML aláírókulcsót valamint cserekulcsot.

Ha ezek megvannak már csak be kell állítani a program Beállítások menü, Falhasználói adatok ablakban a 4. fülnél fenti adatokat és készen is áll az online adatszolgáltatásra.

  NAV Online Számla

Természetesen internetkapcsolat szükséges az eredményes adatszolgáltatáshoz.